MeerSaam

Stichting MeerSaam benadrukt mogelijkheden van eenzame burgers.

De stichting biedt ondersteuning aan (groepen) mensen die om welke reden dan ook in een kwetsbare situatie/ of een periode van eenzaamheid terecht zijn gekomen (of dreigen te komen) bij het (terug)vinden van de eigen kracht en waardigheid en een plek in de maatschappij.

Training

Daarnaast wil MeerSaam coaching- en trainingstrajecten rondom signalering en aanpak van eenzaamheid aan gaan bieden voor intermediairen, vrijwilligers en professionals in de wijk.

Signalering

Signalen van eenzaamheidsproblematiek kunnen op die manier eerder doorgespeeld worden naar professionals of getrainde vrijwilligers die deze mensen daadwerkelijk kunnen ondersteunen bij het zoeken van een passende oplossing en het maken van connecties.

Subsidie

MeerSaam heeft nog geen eigen inkomsten, en is zeer dankbaar dat het OranjeFonds een flinke bijdrage leverde om de trainingen voor de trainers te kunnen organiseren.

Sponsor:

2018: Prachtige banner via de Waaier (www.de-waaier.nl)! Op de foto vrnl Gea Klercq (voorzitter) Margreet Dekker ( bestuurslid) en Rose de Jong (TheSign Creative Communication, https://www.thesign.nl/).

Het is zover, de eerste MeerSaam Ambassadeurs zijn gecertificeerd.
Dank aan de docenten van HAN (Hogeschool Arnhem Nijmegen) die de traningen verzorgden. Ons 1e project "Train de Trainer" is in april 2019 met succes afgerond. We kunnen aan de slag; netwerkpartners kunnen nu een beroep doen op de Ambassadeurs (mail het secretariaat).

Gercertificeerde Ambassadeurs

De eerste training: train de trainers.
Op 24 mei 2018 was het dan zover. De eerste keer dat de "train de trainers" bijeenkomst werd gehouden.  
  

Bezoekadres

Bezoekadres Stichting MeerSaam: op afspraak 06-37149406.   
Het bestuur komt de 3e woensdag van de maand bijeen van 19:30-21:00 uur .